לוח צלצולים


שיעור

מסתיים

 

מתחיל

שיעור ראשון

9:20

8:30

שיעור שני            

10:10

9:20

הפסקה  

10:30

10:10

שיעור שלישי

11:15

10:30

הפסקה  

11:20

11:15

שיעור רביעי

12:05

11:20

הפסקה 

12:15

12:05

שיעור חמישי

13:00

12:15

הפסקה

13:05

13:00

שיעור שישי

13:50

13:05

שיעור שביעי

14:35

13:50

שיעור שמיני

15:20

14:35

‏‏לכידה