פיתוח מנהיגות וקהילה

ניצוצות

התכנית מפגישה תלמידים עם הורים ובוגרים (מנחים) מתוך הקהילה ומחוצה לה בעלי "ניצוץ" בתחום ידע מסוים.

המנחים משתפים באופן ישיר את התלמידים בניסיונם במטרה לעזור להם לגלות מה מעניין ומלהיב אותם. במהלך השנה בוחרים התלמידים מתוך עשרות ניצוצות את הנושאים המעניינים אותם ונחשפים לא רק למגוון נושאים אלא גם לאנשים מעוררי השראה, בעלי ידע ותשוקה אשר מוכנים להקדיש מזמנם ומרצם.

משצי"ם

אהבה למולדת מספקת לבני הנוער את הכוח לעשייה והגשמה.

מדריכי השל"ח הצעירים, המש"צים, מהווים את אחד מעמודי התווך של אותה פעילות ועשייה. מסגרת המש"צים נועדה לגבש שכבה איכותית, משפיעה ומובילה בקרב הנוער. המש"צים (תלמידים מחטיבות הביניים והחטיבה העליונה) פעילים בתוך בית הספר בפעילויות חברתיות שונות- ובשדה במסגרת פעילויות השל"ח.

‏‏לכידה

יזמים צעירים

ארגון יזמים צעירים מפעיל קבוצות של 15-20 בני נוער המתנסים בהקמת חברה, גיוס הון, בדיקת כדאיות כלכלית, פיתוח מוצר, הכנת תכנית עסקית, בניית אב-טיפס, ייצור, שיווק ומכירות. הקבוצות ניגשות לתחרויות אזוריות וארציות. הקבוצות הזוכות יוצאות, מדי שנה, לייצג את ישראל בירידים ותחרויות בינ"ל. בשנים האחרונות, זכו קבוצות מהארץ בשורה של פרסים ותעודות הצטיינות.

קבוצות התלמידים פועלות בהנחיה ובהדרכה של צוות הכולל מורים ממערכת החינוך, סטודנטים ומנחים עסקיים.

‏‏לכידה

אמירים

בתי הספר המשתתפים בתכנית מפתחים ומפעילים תכניות המטפחות מצוינות בית ספרית והמזמנות אתגרים חדשים למצטייני בית הספר.

התכנית המומלצת לטיפוח מצוינות והצטיינות מבוססת על מודל ההעשרה המשולש של  פרופ' רנזולי. התכנית מתחילה בבית הספר היסודי נמשכת לאורך שנות הלימוד גם בחטיבת הביניים , ומתמקדת בחשיפת תכנים ייחודיים שלא מתוך תכניות הלימודים הרגילות, ובלמידת מיומנויות חשיבה ובכללן מיומנויות חקר.